Brevet till Titus 1:10

Brevet till Titus 1:10 SFB98

Ty särskilt bland de omskurna finns det många orosstiftare, pratmakare och bedragare.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela