Romarbrevet 13:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.