Psaltaren 98
SFB98

Psaltaren 98

98
Jubel över Herrens makt och frälsning
1En psalm.
Sjung för Herren en ny sång,
ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm.
2 Herren har gjort sin frälsning känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hednafolkens ögon.
3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
mot Israels hus,
hela jorden har sett vår Guds frälsning.
4Höj jubel till Herren, alla länder!
Brist ut i glädjerop och lovsjung!
5Lovsjung Herren med harpa,
med harpa och med lovsångs ljud!
6Blås i trumpeter och horn,
höj jubelrop inför konungen, Herren!
7Må havet brusa och allt som fyller det,
världen och de som bor i den.
8Må strömmarna klappa i händerna
och bergen jubla med varandra
9inför Herren, ty han kommer
för att döma jorden.
Han skall döma världen med rättfärdighet
och folken med rättvisa.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.