Psaltaren 98:1-8

Psaltaren 98:1-8 SFB98

En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. HERREN har gjort sin frälsning känd, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hednafolkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus, hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till HERREN, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung! Lovsjung HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud! Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför konungen, HERREN! Må havet brusa och allt som fyller det, världen och de som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Psaltaren 98:1-8

Dela

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.