Psaltaren 18:3-7

Psaltaren 18:3-7 SFB98

HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn. Till HERREN, den högtlovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag HERREN, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela