Ordspråksboken 4
SFB98

Ordspråksboken 4

4
Vishetens storhet
1Lyssna, barn, till er fars förmaning,
tag vara på den, så att ni får förstånd.
2Jag ger er god lärdom,
överge inte min undervisning.
3Ty själv har jag varit barn och haft en far,
varit späd och min mors ende son.
4Då undervisade han mig och sade till mig:
Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord.
Bevara mina bud, så får du leva.
5Förvärva vishet, förvärva förstånd,
glöm ej vad min mun har talat
och vik inte av från det.
6Överge inte visheten
och den kommer att bevara dig.
Älska den och den skall beskydda dig.
7Visheten är det främsta.
Förvärva vishet, förvärva förstånd för allt du äger.
8Håll den högt, så skall den upphöja dig.
Den ger dig ära, när du griper om den.
9En skön krans skall den sätta på ditt huvud,
en ärekrona skall den räcka dig.
Ljusets och mörkrets väg
10Hör, min son, tag emot mina ord,
så skall dina levnadsår bli många.
11Jag undervisar dig om vishetens väg,
jag leder dig på det rättas stigar.
12När du går skall inget hindra dina steg,
när du springer skall du inte falla.
13Håll fast vid min förmaning, överge den inte,
bevara den, ty den är ditt liv.
14Gå inte in på de ogudaktigas stig,
vandra inte på de ondas väg.
15Undvik den, gå inte in på den,
vik av ifrån den och gå förbi.
16Ty de kan inte sova, om de inte får göra något ont.
Sömnen viker ifrån dem, om de inte får vålla någons fall.
17Ogudaktighet är det bröd de äter,
våld är det vin de dricker.
18De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus,
som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd.
19Men de ogudaktigas väg är som djupaste mörker,
de märker inte det som vållar deras fall.
20Min son, tag vara på mitt tal,
vänd ditt öra till mina ord.
21Låt dem inte vika från dina ögon,
bevara dem i ditt hjärtas djup.
22Ty de är liv för var och en som finner dem
och läkedom för hela hans kropp.
23Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.
24Gör dig fri från munnens falskhet,
låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig.
25Låt dina ögon se rakt fram,
rikta din blick rakt framför dig.
26Tänk på var din fot går fram,
låt alla dina vägar vara rätta.
27Vik inte av till höger eller vänster,
håll din fot borta från det onda.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln