Ordspråksboken 3:9

Ordspråksboken 3:9 SFB98

Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Ordspråksboken 3:9