Ordspråksboken 3:6

Ordspråksboken 3:6 SFB98

Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Ordspråksboken 3:6

Dela