Ordspråksboken 3:19

Ordspråksboken 3:19 SFB98

Genom visheten har HERREN lagt jordens grund, himlen har han berett med förstånd.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Ordspråksboken 3:19