Ordspråksboken 3:13

Ordspråksboken 3:13 SFB98

Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Ordspråksboken 3:13