Ordspråksboken 2
SFB98

Ordspråksboken 2

2
Visheten bevarar från fördärv
1Min son, om du tar emot mina ord
och gömmer mina bud inom dig,
2så att du låter ditt öra ta vara på visheten
och böjer ditt hjärta till klokheten,
3ja, om du ropar efter insikt
och höjer din röst för att kalla på klokheten,
4om du söker efter den som efter silver
och letar efter den som efter en skatt,
5då skall du förstå Herrens fruktan
och finna kunskapen om Gud.
6Ty det är Herren som ger vishet,
från hans mun kommer kunskap och förstånd.
7Åt de redbara har han visa råd i förvar,
en sköld är han för dem som lever ostraffligt,
8han beskyddar det rättas stigar,
sina frommas väg bevarar han.
9Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet,
det godas alla vägar.
10Ty vishet skall komma in i ditt hjärta
och kunskap bli ljuvlig för din själ,
11eftertänksamhet skall bevara dig
och klokhet beskydda dig.
12Visheten skall rädda dig från det ondas väg,
från män som talar det som är förvänt,
13från dem som överger det rättas stigar
för att färdas på mörkrets vägar,
14från dem som gläds åt att göra det onda
och fröjdar sig åt ondskans förvrängningar,
15från dem som går på krokiga stigar
och vandrar på villovägar.
16Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnan,
från din nästas hustru som talar hala ord,
17från henne som har övergivit sin ungdoms vän
och glömt sin Guds förbund.
18Hennes hus sjunker ner i döden,
till skuggornas boning leder hennes stigar.
19De som går in till henne vänder aldrig tillbaka,
de finner inte livets stigar.
20Därför skall du vandra på de godas väg
och hålla dig på de rättfärdigas stigar.
21Ty de redbara skall bo i landet,
de ostraffliga får stanna kvar där.
22Men de ogudaktiga skall utrotas ur landet,
de trolösa ryckas bort därifrån.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln