Matteusevangeliet 19:26

Matteusevangeliet 19:26 SFB98

Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Matteusevangeliet 19:26

Dela