Matteusevangeliet 18:29

Matteusevangeliet 18:29 SFB98

Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela