Matteusevangeliet 18:22

Matteusevangeliet 18:22 SFB98

Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 18:22