Matteusevangeliet 18:2

Matteusevangeliet 18:2 SFB98

Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela