Lukasevangeliet 23:43

Lukasevangeliet 23:43 SFB98

Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 23:43