Lukasevangeliet 18:6

Lukasevangeliet 18:6 SFB98

Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 18:6