Lukasevangeliet 18:42

Lukasevangeliet 18:42 SFB98

Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela