Lukasevangeliet 18:41

Lukasevangeliet 18:41 SFB98

"Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela