Lukasevangeliet 18:40

Lukasevangeliet 18:40 SFB98

Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela