Lukasevangeliet 18:38

Lukasevangeliet 18:38 SFB98

och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!"
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela