Lukasevangeliet 18:37

Lukasevangeliet 18:37 SFB98

Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela