Lukasevangeliet 18:33

Lukasevangeliet 18:33 SFB98

gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela