Lukasevangeliet 18:28

Lukasevangeliet 18:28 SFB98

Då sade Petrus: "Se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela