Lukasevangeliet 18:27

Lukasevangeliet 18:27 SFB98

Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela