Lukasevangeliet 18:26

Lukasevangeliet 18:26 SFB98

De som hörde detta frågade: "Vem kan då bli frälst?"
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela