Lukasevangeliet 18:21

Lukasevangeliet 18:21 SFB98

Mannen sade: "Allt detta har jag hållit sedan jag var ung."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela