Lukasevangeliet 18:10

Lukasevangeliet 18:10 SFB98

"Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 18:10