Lukasevangeliet 1:3

Lukasevangeliet 1:3 SFB98

Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 1:3