Jona 1:4

Jona 1:4 SFB98

Men HERREN sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela