Jona 1:13

Jona 1:13 SFB98

Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte, ty stormen rasade allt värre.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela