Johannesevangeliet 14:21

Johannesevangeliet 14:21 SFB98

Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Johannesevangeliet 14:21

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Johannesevangeliet 14:21