Jesaja 55
SFB98

Jesaja 55

55
Inbjudan till dem som törstar
1Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet,
och ni som inte har pengar,
kom hit och köp säd och ät.
Ja, kom hit och köp säd utan pengar
och för intet både vin och mjölk.
2Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,
era inkomster för det som inte kan mätta?
Hör på mig, så skall ni få äta gott
och njuta av utsökt mat.
3Böj ert öra hit och kom till mig!
Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta med er ett evigt förbund:
Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.
4Se, honom har jag satt till ett vittne för folken,
till en furste och ledare för folken.
5Du skall kalla på ett folk
du inte känner,
ett hednafolk som inte känner dig
skall skynda till dig
för Herrens, din Guds, skull,
för Israels Heliges skull,
ty han har förhärligat dig.
6Sök Herren
medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
7Den ogudaktige må överge sin väg,
den orättfärdige sina tankar
och vända om till Herren,
så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud,
ty han skall ge mycken förlåtelse.
8Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
9Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,
så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.
10Liksom regnet och snön faller från himlen
och inte återvänder dit,
förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,
11så skall det vara med ordet
som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig
utan att ha verkat vad jag vill,
och utfört det vartill jag har sänt ut det.
12Med glädje skall ni dra ut,
i frid skall ni föras fram.
Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er,
alla markens träd skall klappa i händerna.
13Där nu törnsnår finns
skall cypresser växa upp,
där nässlor står
skall myrten växa upp.
Detta skall bli Herren till ära,
ett evigt tecken som inte skall utplånas.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.