Jesaja 55:12

Jesaja 55:12 SFB98

Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela