Jesaja 45:9

Jesaja 45:9 SFB98

Ve den som tvistar med sin Skapare, - du, en lerskärva bland jordens lerskärvor! Säger leret till den som formar det: "Vad gör du?" Säger ditt verk: "Han har inga händer"?
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela