Hebreerbrevet 4:12-13

Hebreerbrevet 4:12-13 SFB98

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Hebreerbrevet 4:12-13

Dela