Hesekiel 37:21

Hesekiel 37:21 SFB98

Säg sedan till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela