Hesekiel 37:20

Hesekiel 37:20 SFB98

Stavarna som du har skrivit på, skall du hålla i din hand inför deras ögon.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela