Hesekiel 37:2

Hesekiel 37:2 SFB98

Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela