Hesekiel 37:12

Hesekiel 37:12 SFB98

Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela