Andra Timoteusbrevet 3:9

Andra Timoteusbrevet 3:9 SFB98

Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela