Andra Timoteusbrevet 3:8

Andra Timoteusbrevet 3:8 SFB98

Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela