Andra Timoteusbrevet 3:5

Andra Timoteusbrevet 3:5 SFB98

och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela