Andra Timoteusbrevet 3:4

Andra Timoteusbrevet 3:4 SFB98

falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela