Andra Timoteusbrevet 3:3

Andra Timoteusbrevet 3:3 SFB98

kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela