Andra Timoteusbrevet 3:2

Andra Timoteusbrevet 3:2 SFB98

Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela