Andra Timoteusbrevet 3:17

Andra Timoteusbrevet 3:17 SFB98

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Andra Timoteusbrevet 3:17

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:17