Andra Timoteusbrevet 3:16

Andra Timoteusbrevet 3:16 SFB98

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Andra Timoteusbrevet 3:16

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:16