Andra Timoteusbrevet 3:15

Andra Timoteusbrevet 3:15 SFB98

och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:15