Andra Timoteusbrevet 3:11

Andra Timoteusbrevet 3:11 SFB98

under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:11